054-4798064
קישורים
  • ערוץ ynet - אתר "אורות". נעמה מוזס עונה מדי שבוע לשאלות הפונים  בטור "שאלה טובה"- קישור

  • מקומון "קול הכפר" לקראת חזרה לשנת הלימודים - קישור

  • העלון "עולם קטן"  למתבגרים וצעירים (יש לפתוח בעמוד השני במדור "מה לעשו"ת?" ):


http://aminutbsd.com/bsd1/?page_id=98